Prostředek pro propagaci

.

Pokud jste právník, finanční poradce nebo majitel cestovní kanceláře, jistě potřebujete sdělit co nejefektivněji svým zákazníkům, co je Vaší náplní práce. Samozřejmě máte webové a stránky a možná si platíte i reklamu v místním nebo celonárodním periodiku. Ale je třeba využít čas, kdy klient dorazí o něco dříve nebo jste se bohužel zdrželi se svým předchozím klientem a zákazník musí chvilku počkat. Určitě máte k dispozici propagační brožurky, letáčky nebo katalogy, tak je svým klientům nechejte k dispozici po dobu čekání a využijte k tomu naše Stojany na prospekty .

.

Efektivní řešení

Krátké informační letáky sloužící k tomu, aby se zákazník ve chvílích čekání zabavil a hlavně seznámil s rozsahem Vašich služeb, zná každý. Ale určitě nám dáte zapravdu, že prospekty umístěné úhledně v praktických stojanech působí lépe, než letáčky ledabyle poházené na stolech. Vaši klienti se tak s brožurkami mnohem raději seznámí a příště za Vámi třeba přijdou i s problémem, o kterém předtím nevěděli, že jej také dovedete vyřešit.

.