Starší odpadové sítě

Stav starších svodů domovního tekutého odpadu a fekálií, případně svodů dešťové vody záleží hlavně na tom, jak jsou staré, ve které době a z jakých materiálů byly budovány. U starších objektů se často setkáváme s klasickou kameninou, napojovanou různými ucpávkami, nebo spojovanou betonem, později třeba s azbestovými svody ve stoupačkách, ještě později s různými plasty. Každý z těchto materiálů má svoje mouchy a je náchylný k určitým druhům poškození. Každý má také do jisté míry omezenou trvanlivost. Proto je třeba průběžně sledovat stav těchto odpadů a včas provádět preventivní údržbu, či dokonce kompletní renovace.

Opravy kontra renovace

Je běžné, že revize se dnes provádí pomocí kamerových systémů a tak lze velice přesně zhodnotit stav potrubí nejen v objektech, ale i kanalizačních přípojek od těchto objektů k veřejné kanalizační síti. Lehčí poškození jsou snadno řešitelná moderními metodami, větší rozsah úseků v havarijním stavu však někdy může znamenat i celkovou renovaci.